START * PALLARS * OM BYN ÄLVKARHED * BO PÅ HÄLSINGEGÅRD


Del av Älvkarheds by på karta från år 1778.

 

Byn Älvkarhed i Alfta socken ligger 7 km sydväst om Alfta vid riksväg 50 i riktning mot Falun. Byn är klassad som riksintresseområde för kulturmiljö av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet för sin stora mängd bevarade byggnader och ursprungliga miljö i ett vackert och levande jordbrukslandskap. Byn står på förslag att bli en del av Unescos Världsarvslista.
Ovanåkers kommun har under flera år bland annat satsat på byggnadsinventeringar och renoveringar av lador vilket ger ett högt medvetande om platsens kulturvärden.

 


Den ursprungliga vägen mot Dalarna och Falun slingrar sig mellan
Pallars fd affär och Hammarboa, som under en tid var närmaste konkurrent.

Älvkarhed har en lång historia som boplats och har bland annat blivit känd för att predikanten och sektledaren Erik Jansson fick en stor del av byns invånare att utvandra till Amerika från 1840-talet och framåt.
Mellan 1846 och 1850 flyttade 60 personer ut från byn och emigationen fortsatte ända in på 1920-talet.


Amerika - Landet som flödade av mjölk, honung och religiös frihet. Carl Magnus Flack från Alvkarhed skrev hem om sitt nya hemland och var en av dem som hjälpte de så kallade "Ersk-Janssarna" att etablera sig på andra sidan Atlanten. Älvkarhed (Elfkarlhed) var under lång tid en av centralpunkterna för utvandringen i Hälsingland. Tidningsannons från 1868.

 

Den gamla pilgrimsleden som sedermera blev förbindelsevägen mellan Hälsingland och Dalarna. Vykort från förra sekelskiftet.

 

Allmogefår betar i hagen ner mot sjön Grängen. Läs mer om våra får på Hälsinglands Lammkvalités hemsida (öppnas i nytt fönster).

 

START * PALLARS * OM BYN ÄLVKARHED * BO PÅ HÄLSINGEGÅRD