START * PALLARS * OM BYN ÄLVKARHED * BO PÅ HÄLSINGEGÅRD


Gården Pallars är bevarad i originalskick från 1880-talet när den byggdes.


Gården Pallars
visar ett ståndsmässigt byggande som inte var kopplat till jordbruket och de gamla bondesläkterna.
På en avstyckad tomt uppfördes bostadshus och lanthandel som var i drift under sextio år fram till 1944. Under vissa perioder drevs här också café och resande bilister betjänades med bensin vid en pump på baksidan.
Lanthandeln var vid den här tiden byns viktigaste sociala kontaktpunkt.
De byggnader vars funktion var knuten till verksamheten, dvs bostadshus, lanthandel och magasin finns kvar än idag.


Gårdsmålning av O. Olsson 1915. De grånade spåntaken skulle strax ersättas av tegeltak och i samband med detta ändrades husets färgsättning för att harmoniera med det röda teglet.

Pallars no 8 var Älvkarheds största fastighet innan laga skifte. Då var det en bondgård som låg i den täta bebyggelsemiljö som vi idag kan förnimma genom de ekonomibyggnader som står kvar invid den nuvarande byvägen.
I samband med skiftet flyttades ett flertal bondgårdar ut ur bykärnan. Pallars omfattade vid den tiden endast gårdstomten då mark och skog hade sålts av idag okänd anledning. Byvägen var vid den här tiden också förbindelselänken mot Falun och därför var detta en lämplig plats för en lanthandel.
Både hos Pallars och i Hammarboa, på andra sidan grusvägen, drevs affärsverksamhet.
När Faluvägen fick en ny sträckning under andra världskriget så flyttade handlare Norell sin verksamhet och drev den vidare till 1950, då Höglunds tog över.


Vinterbild från 1920-talet. Notera ingången till lanthandeln längst till höger i bild. Denna togs tyvärr bort på 50-talet när lanthandeln hade stängt och plogbilen blivit bredare.

Alla snickerier, dekorationsdetaljer, fönsterbågar till 44 fönster och dropplister med mera är bevarade i ursprungligt skick.


Siv Holmgren, vid trädgårdsrondellen framför huvudbyggnaden. Antagligen togs bilden år 1929 då hennes far Erik Norell just tagit över rörelsen. Vid just den här tiden drevs också café i det rum vars ena fönster ses till höger.

START * PALLARS * OM BYN ÄLVKARHED * BO PÅ HÄLSINGEGÅRD